Scisłowicz Sylwester - strona na załączniki

Praca dr 

W tym miejscu prezentuję obszerne fragmenty mojej pracy doktorskiej. z zaznaczeniem numerów stron, z których pochodzą (wskazówka dla osób chcących cytować)

Sylwester Scisłowicz: 
Samokształcenie studentów i jego związek z autonomiczną i społeczną aktywnością poznawczą. Warszawa 1992. Uniwersytet Warszawski*

Spis treści całości pracy
     (wg autentycznych tytułów rozdziałów i numerów stron w niej zawartych)

Tytuł rozdziału
 
str.
 
1
Rozdział I
3
 
Rozdział II
W POSZUKIWANIU MODELI SAMOKSZTAŁCENIA I KSZTAŁCENIA PERMANETNEGO
10
10
20
 
II.2.1. Kształcenie ustawiczne
20
II.2.2. Samokształcenie
26
II.2.3. Łączność kształcenia ustawicznego i samokształcenia
35
36
 
II.3.1. O konieczności nowego podejścia do zagadnienia kształcenia ludzi
36
II.3.2. Systemowe ujmowanie rzeczywistości i jej elementów
44
II.3.3. Znaczenie kształcenia ludzi dla funkcjonowania świata
54
64
 
II.4.1. Warunki prawidłowego funkcjonowania systemu kształcenia instytucjonalnego
64
II.4.2. Struktura i sprzężenie zwrotne systemu kształcenia instytucjonalnego
67
II.4.3. Struktura i sprzężenia zwrotne systemu właściwie funkcjonującego człowieka
72
II.4.4. Cechy i cele działania właściwie funkcjonującego człowieka (w opiniach przedstawicieli nauk społecznych)
79
II.4.5. System samokształcenia permanentnego
95
 
II.4.5.1. Koncepcja osobowości rozwojowej
97
II.4.5.2. Definicje
105
II.4.5.3.Systemowe modele
109
II.4.5.4. Samokształcenie permanentne - najsprawniejsza postać autonomicznej i społecznej aktywności poznawczej
127
 
Rozdział III
129
III.1. Zadania studentów
134
III.2. Samodzielność studentów
140
III.3 Postępowanie samokształceniowe studentów
142
 
 
Rozdział IV
150
 
Rozdział V
158
V.1. Cel, przedmiot i problematyka badawcza
158
V.2. Metoda, techniki i organizacja badań
162
V.3. Charakterystyka badanych studentów
167
 
Rozdział VI
SAMOKSZTAŁCENIOWE ZADANIA STUDENTÓW
172
VI.1. Nadrzędne zadania studentów
172
VI.2. Zadania dalekie i bliskie
182
VI.3. Zadnia egocentryczne i prospołeczne oraz nowe i powtarzane
186
 
Rozdział VII
SAMODZIELNOŚĆ BADANYCH STUDENTÓW
191
 
Rozdział VIII
RZECZYWISTY MODEL SAMOKSZTAŁCENIA STUDENTÓW
204
VIII.1. Wpływ otoczenia na uwewnętrznienie zadań
205
VIII.2. Wewnętrzne regulacje podejmowania zadań
213
VIII.3. Przebieg realizacji zadań
220
VIII.4. Zbieżność rzeczywistego działania studentów z warunkami samokształcenia permanentnego
233
VIII.5. Wpływ jakości działania zadaniowego studentów na podmiotową i społeczna atrakcyjność osiąganych efektów
242
VIII.6. Zakłócenia w modelu samokształcenia studentów
256
VIII.7. Sposoby optymalizacji samokształcenia studentów
268
 
Rozdział IX
278
 
Rozdział X
283
X.1. Konsekwencje dla systemu wdrażającego
287
X.2. Konsekwencje dla systemu wspomagającego                                                   
295
X.3. Konsekwencje dla oświatowców i decydentów
296
X.4. Konsekwencje dla kształcenia studentów
299
X.5. Konsekwencje dla teorii kształcenia
305
 
308
 
322
 
  
* Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Półturzyckiego (recenzje naukowe: prof. dr hab. Zofia Matulka i prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki). Obroniona w 1992 roku Uniwersytecie Warszawskim.

S.Scisłowicz
Odwiedziny od 30 października 2008: ---> Licznik => Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=